STUDIER:
Tess Risheden:

Fristående kurser vid Göteborgs
Universitet:
Ekonomisk historia:
Grundkurs, 20p
Ekonomisk historia:
Fortsättningskurs: Teori och metod, Uppsats, 20p
Ekonomisk historia:
Fördjupningskurs 1, 10p
Ekonomisk Geografi 1:
Internationell resursfördelning, handel och produktion, 10p
Asienstudier: Samhälle, politik och ekonomi i moderna Kina, 5p
Miljövetenskap, Allmän inriktning 1:
Ekologi och Biologins grunder, Luft- vatten- och markvård, samhälle och miljö, 10p
Humanekologi:
Grundkurs del 1: Studiet av lokala och globala samhällsproblem, 10p
Humanekologi:
Grundkurs del 2: Naturgivna förutsättningar för mänsklig verksamhet, Makt och miljö, 10p
Sociologi: Socialpsykologi: Introduktion till socialpsykologi och sociologi, 20p
Hälsovetenskap:
Klinisk nutrition inriktning med mot klinisk praktik, 5p

Övriga studier:
Omsorg: Undersköterska, 1år

Jan Risheden:

Fristående kurser vid Göteborgs
Universitet:
Antikens kultur och samhällsliv:
Grund- och fortsättningskurs 40 p
Antikens kultur och samhällsliv:
Faraonernas Egypten 10 p
Musikvetenskap: Folkmusik, jazz, rock och schlager 10 p
Praktisk filosofi:
Existentialism 5 p
Sanskrit: Forn- och medelindisk inriktning i Indiens kulturhistoria 10 p
Sexologi: Allmän inkriktning 10 p
Socialantropologi:
Grundkurs 20 p

Övriga studier:
Hovedskous målarskola, Göteborg:
Måleri, 1 år.